Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

Programma 2017

DODENHERDENKING 2017

Voor hen die vielen voor  vrijheid en recht.

"Bij deze herdenking worden alle burgers en militairen herdacht, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen dan wel – wanneer of waar ook ter wereld – in het belang van het koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen."

Woensdag 4 Mei 2017
Locatie: Pieterskerk Leiden
Aanvang: 19.00 uur

Download het programma als PDF 

 

PROGRAMMA

Inleidend Orgelspel
door Erik van Bruggen

 

Welkom
door de heer Ton Kohlbeck,
voorzitter Stichting Dodenherdenking Leiden

 

Openingswoord
door de heer drs. H.J.J. Lenferink
Burgemeester van Leiden

 

Samenzang
(allen, staand)

Wilt heden nu treden

 

Muziek

Leids Zigeunerorkest Csárdás

  1. Zavaros nyarad (Hongarije)
  2. Doina (Roemenië)
  3. Lied van Bela Radics (Hongarije)
  4. Hullamzo balaton tetejen (Hongarije)

 

 

Herdenkingsrede

door de heer Aad Wagenaar,    
Journalist en auteur

 

Muziek

Leids Zigeunerorkest Csárdás

  1. Jaj, de tuzes a lo (Hongarije)
  2. Ne higgyel a ciganyak (Hongarije)
  3. Na ti moy (Moravië)
  4. Pisne z Vizovicka (Moravië)
     

Mededelingen

 

Samenzang
(allen, staand)

Wilhelmus

 

Einde

Uitleidend orgelspel door Erik van Bruggen 

   

Aan de uitgang wordt een collecte gehouden i.v.m. de kosten van de herdenking.

Aansluitend aan de herdenking in de kerk vindt een bijeenkomst plaats op het Pieterskerkplein.

Aldaar staat het (tijdelijk) Bevrijdingsmonument en worden 2 minuten stilte in acht genomen.

Wouter Ydema, stadsdichter van Leiden, zal een voor deze gelegenheid geschreven gedicht voordragen: "Aan de soldaat die niet wordt herdacht"

Daarna volgen krans- en bloemlegging en het defilé. Organisaties die wensen mee te doen met de kranslegging wordt verzocht zich op het plein te melden bij de ceremoniemeester.

Bij het Bevrijdingsmonument op het Pieterskerkplein wordt de muzikale omlijsting verzorgd door het Podiumorkest K&G 3.

Gepubliceerd door: ICT4Free