Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

DODENHERDENKING 2014

voor hen die vielen voor vrijheid en recht

“Bij deze herdenking worden alle burgers en militairen herdacht,
die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog tot op heden
-wanneer of waar ook ter wereld- in het belang van het koninkrijk
of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen
dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.”

 

Zondag  4 mei 2014 des avonds in de Marekerk te Leiden

aanvangstijd 19.00 uur

 

Programma

Inleidend orgelspel

door Joop Brons


Welkom

door de heer Ton Kohlbeck,
voorzitter van de Stichting Dodenherdenking Leiden


Openingswoord

door de heer drs. H.J.J. Lenferink,
Burgemeester van Leiden


Samenzang

door alle aanwezigen staande mee te zingen

Wilt heden nu treden

Wilt heden nu treden voor God den Heere,
Hem bovenal loven van herten seer.
End’ maken groot sijns lieven naemens eere
Die daer nu onsen vijant slaet terneer.

Ter eeren ons Heeren, wilt al uw dagen,
Dit wonder bijzonder gedencken toch:
Maeckt U, O mensch! voor God steeds wel te dragen
Doet yder recht en wacht U voor bedrog.

Bid, waket en maket, dat in bekoring,
End ’t quade met schade toch niet en valt.
U vroomheyt brengt de vijant tot verstoring.
Al waer sijn rijck nog eens sa sterk bewalt.

 

Muzikale omlijsting

K&G3, Christelijke Muziekvereniging “Kunst en Genoegen” uit Leiden, o.l.v. Tjeerd Haasbroek.

Menuet uit Berenice
G.F. Händel, 1685-1759 (bew. W. Hautvast)

Eternal Father Strong to save
J.B. Dykes, 1823-1876 (bew. J. de Haan)

Sanctus

F. Schubert, 1797-1828 (bew. J. Curnow)

 

Herdenkingsrede

door de heer Lex Lesgever,
Lex Lesgeverauteur over oorlogservaringen.

Het Joodse jongetje Lex Lesgever is elf als de oorlog uitbreekt.

Niet lang daarna wordt zijn hele familie door de Duitsers opgepakt.

Als enige weet hij te vluchten en na vele omzwervingen vindt hij een onderduikadres.

In mei 1945 blijkt dat niemand van zijn familie de concentratiekampen heeft overleefd.

Hij is alleen op de wereld.

Over zijn oorlogservaringen schreef, de nu 84-jarige Leiderdorper, diverse boeken. Zoals 'Ellis en Elisabeth, dochters van Theresienstadt'. Hij beschreef zijn eigen jeugd in 'Nooit verleden tijd'. Ook geeft hij nog steeds lezingen.

 

Muzikale omlijsting

Nightfall in Camp 
C.H. Purday, 1799-1885 (bew. R. Leckie)

The Day Thou Gavest Lord Is Ended
C.C. Scholefield, 1839-1904 (bew. R. Leckie)

Deep Harmony
H. Parker, 1854-1928


Samenzang

door alle aanwezigen staande mee te zingen

 

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassauwe
ben ik van Duitse bloed
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood
een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd
de Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt gij, O God, mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Einde

 

Uitleidend orgelspel

door Joop Brons

 

collecte aan de uitgang t.b.v.  de kosten van de herdenking.

direct aansluitend aan de bijeenkomst in de Marekerk zal de Stille Tocht een aanvang nemen, vanaf de Mare, voor de kerk, naar het Bevrijdingsmonument bij molen de Valk. Vertrek 19.45 uur.

Bij het monument zal de herdenking muzikaal omlijst worden door de Band of Liberation uit Leiden.

 

Organisatie: Stichting Dodenherdenking Leiden

www.dodenherdenkingleiden.nl

 

 


Mededeling: Wij verzoeken u vriendelijk het karakter van de Stille Tocht te respecteren

Gepubliceerd door: ICT4Free