Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen dan dooft het licht.

H.M. van Randwijk (1909 -1966)


 

2007


 


DODENHERDENKING

voor hen die vielen voor vrijheid en recht

"Bij deze herdenking worden alle burgers en militairen herdacht, die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog tot op heden -wanneer of waar ook ter wereld- in het belang van het koninkrijk

of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen."

vrijdag 4 mei 2007 des avonds in de Marekerk te Leiden

aanvangstijd 19.00 uur


programma

inleidend orgelspel

door Jaap Brons

openingswoord

door de heer drs. H.J.J. Lenferink burgemeester van Leiden

samenzang

door alle aanwezigen staande mee te zingen

Wilt heden nu treden

Wilt heden nu treden voor God den Heere, Hem bovenal loven van herten seer.

End' maken groot sijns lieven naemens eere Die daer nu onsen vijant slaet terneer.

Ter eeren ons Heeren, wilt al uw dagen, Dit wonder bijzonder gedencken toch:

Maeckt U, 0 mensch! voor God steeds wel te dragen Doet yder recht en wacht U voor bedrog.

Bid, waket en maket, dat g' in bekoring, End, 't quade met schade toch niet en valt. U vroomheyt brengt de vijant tot verstoring. Al waer sijn rijck nog eens sa sterk bewalt.


muzikale omlijsting

Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

Kyrie - Dietrich Buxtehude (1637-1707) Kyrie eleïson, Christe eleïson, kyrie eleïson

Koraalvoorspel "Ieh ruf zu Dir" - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Justorum animae - Charles Villiers Stanford (1852-1924) Justorum animae in manu Dei sunt,

et non tanget ilias tormentum mortis.

Visi sunt oculis insipientium mori,

illi autem sunt in pace

herdenkingsrede

door drs. Ed van Thijn, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

muzikale omlijsting

~ Choral dorien - Jehan Alain (1911 - gesneuveld mei 1940) Exhortation and Kohima - John Taverner (1944), gecomponeerd voor Remembrance Day 2003

The exhortation

They shall not grow old, as we that are lef! grow old:

Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning We will remember them.

(uit "For the Fallen" - Laurence Binyon, 1869-1943)

Kohima


samenzang

door alle aanwezigen staande mee te zingen

Wilhelmus


 


Wilhelmus van Nassauwe ben ik van Duitse bloed den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd

de Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

einde

uitleidend orgelspel

door Joop Brons


 

Mijn schild ende betrouwen zijt gij, 0 God, mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.


 


collecte aan de uitgang i.v.m. de kosten van de herdenking.

I

direct aansluitend aan de bijeenkomst in de Marekerk zal de stille tocht een aanvang nemen, vanaf de Mare, voor de kerk, naar het Bevrijdingsmonument ~, bij molen de Valk. Vertrek 19.45 uur.

Bij het monument zal de herdenking muzikaal omlijst worden door de Brassband Warmond o.l.v. Gerhart Drijvers.

organisatie: Stichting Doodenherdenking Leiden

Mededeling

Gezien de ervaring van de laatste jaren willen wij u vriendelijk verzoeken aan een rustig en waardig verloop van de Stille Tocht bij te dragen.

 

Gepubliceerd door: ICT4Free