Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

DODENHERDENKING 2016

Voor hen die vielen voor  vrijheid en recht.

"Bij deze herdenking worden alle burgers en militairen herdacht, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen dan wel – wanneer of waar ook ter wereld – in het belang van het koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen."

Woensdag 4 Mei 2016
Locatie: Pieterskerk Leiden
Aanvang: 19.00 uur

Download het programma als PDF 

In 2016 is het 75 jaar geleden dat Nederland en Japan in oorlog raakten. Met het oog daarop staat deze herdenking in het teken van het Indisch en Indonesisch verzet.

PROGRAMMA

Inleidend Orgelspel
door Erik van Bruggen

 

Welkom
door de heer Ton Kohlbeck,
voorzitter Stichting Dodenherdenking Leiden

 

Openingswoord
door de heer drs. H.J.J. Lenferink
Burgemeester van Leiden

 

Samenzang
(allen, staand)

Wilt heden nu treden

 

 

Muziek

Ernst Jansz zingt en speelt zijn lied

De ballade van Nina Bobo

 

 

Herdenkingsrede

door de heer Ernst Jansz,
Musicus en schrijver  

 

Muziek

Ernst Jansz zingt en speelt eigen werk.
Medewerking verleent de violiste Aili Deiwiks

Dit huis

 

Mededelingen

 

Samenzang
(allen, staand)

Wilhelmus

 

 

Einde

Uitleidend orgelspel door Erik van Bruggen 

   

Aan de uitgang wordt een collecte gehouden i.v.m. de kosten van de herdenking.

Aansluitend zal, op het Pieterskerkplein, bij het (tijdelijk) Bevrijdingsmonument twee minuten stilte in acht worden genomen, waarna de kranslegging en het defilé plaatsvindt.

Bij het Bevrijdingsmonument op het Pieterskerkplein wordt de muzikale omlijsting verzorgd door het Podiumorkest van Concordia Leiden.

Wouter Ydema, stadsdichter van Leiden, schreef speciaal voor deze gelegenheid een gedicht.

De stilte zal betekenis verkrijgen,
Seconde na seconde, jaar na jaar,
Omdat we dan pas horen wie er zwijgen.
 
Vergeet het vloeken, schelden, janken, dreigen,
Wat niet gezegd wordt is niet minder waar;
De stilte zal betekenis verkrijgen.
 
Een ritueel waarbij de hoofden neigen,
De ogen neerslaan, in het openbaar,
Omdat we dan pas horen wie er zwijgen
 
Als wij er staan, voor haar, om neer te zijgen;
Door glas of porcelein te zijn, kwetsbaar,
De stilte zal betekenis verkrijgen.
 
De stilte zal de woorden overstijgen.
We komen in haar koepel bij elkaar
Omdat we dan pas horen wie er zwijgen.
 
Een blank stuk steen, waarin elk mens zijn eigen
Doden beitelt, altijd zwijgend, maar
De stilte zal betekenis verkrijgen,
Omdat we dan pas horen wie er zwijgen.

 

 

         

Gepubliceerd door: ICT4Free